MĚDĚNÉ VÝROBKY

Tyto výrobky nejsou vyráběny z mědi. Mají pouze povrchovou úpravu, která se mědi podobá.